Od roku 2010, kedy som nastúpil na primátorskú stoličku mesta Krásno nad Kysucou, sa nám podarilo zrealizovať veľké množstvo väčších i menších investičných projektov. Napriek veľkým investíciam celkové finančné zdravie mesta ostalo počas celého obdobia vo výbornom stave, čo dokazuje aj hodnotenie od Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), viď. http://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=1151. Mesto nemá žiaden dlh, všetky faktúry a finančné záväzky sú uhrádzané načas.

Niektoré z realizovaných projektov spolu s výškou vybavenej dotácie si môžte pozrieť v tabuľkách nižšie, stačí kliknúť na rok z ktorého chcete zobraziť projekty.

Projekty so začiatkom realizácie v roku 2018
Dotácie v hodnote: 233 799,42 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Zníženie kriminality a výtržníctva v meste Krásno nad Kysucou pomocou doplnenia kamerového systému 10000,00€ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Predchádzanie vzniku BRO v meste Krásno nad Kysucou 131642,64€ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Spoznávajme svoju históriu, kultúru, prírodu a zvyky 32408,45€ Žilinský samosprávny kraj
Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva 39525,22€ Žilinský samosprávny kraj
Ďalšie budovanie cyklistickej infraštruktúry v Milowke a v Krásne nad Kysucou 20223,12€ Žilinský samosprávny kraj

 

Projekty so začiatkom realizácie v roku 2017
Dotácie v hodnote: 3 873 291,53 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Futbalové ihrisko s umelou hracou plochou 150000,00€ Slovenský futbalový zväz
Bytový dom 24 b.j., blok A,B,C - novostavba

Technická vybavenosť:
448120,00€

44690,00€
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zdieľajme komfortnejšie cestovanie prostredníctvom rekonštrukcie zastávky v Krásne nad Kysucou 1500€ Žilinský samosprávny kraj
Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy 3040227,61€ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu v Krásne nad Kysucou 188753,92€ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Projekty so začiatkom realizácie v roku 2016
Dotácie v hodnote: 388 733,46 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Bližšie k aktívnemu oddychu 3 000,00 € Nadácia Kia Motors Slovakia
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Krásne nad Kysucou 239 123,46 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Krásno nad Kysucou nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií 144 210,00 € Enviromentálny fond
Krasňanský folklórny festival 1 500,00 € Fond na podporu umenia
Gospelové Kysuce 2016 900,00 € Žilinský samosprávny kraj

 

Projekty so začiatkom realizácie v roku 2015
Dotácie v hodnote: 83 116,00 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Rekonštrukcia a odstránenie havarijného stavu strechy mestského úradu v Krásne nad Kysucou 4 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Mestský kamerový systém pre mesto Krásno nad Kysucou – II. etapa 8 000,00 € Štátny rozpočet SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
Zefektívnenie triedenia odpadov v Krásne nad Kysucou 53 730,00 € Recyklačný fond
Oprava miestnych komunikácií v Krásne nad Kysucou 5 000,00 € Mimoriadny fond LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik
690. výročie 1. písomnej zmienky o obci 1 300,00 € Žilinský samosprávny kraj
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Krásno nad Kysucou 11 086,00 € Ministerstvo vnútra SR

 

Projekty so začiatkom realizácie v roku 2014
Dotácie v hodnote: 800,00 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Cyklotrasa netradične 800,00 € Žilinský samosprávny kraj

 

Projekty so začiatkom realizácie v roku 2013
Dotácie v hodnote: 45 188,04 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Gospelové Kysuce 2013 1 000,00 € Žilinský samosprávny kraj
Tradície nepoznajú hranice 44 188,04 € Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013

 

Projekty so začiatkom realizácie v roku 2012
Dotácie v hodnote: 946 897,37 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia budovaním rekreačno – oddychových objektov v mestách Krásno nad Kysucou a Milówka 938 597,37 € Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
Mestský kamerový systém pre mesto Krásno nad Kysucou 7 000 € Obvodný úrad Žilina
Propagácia a označenie historických mostov v Krásne nad Kysucou 1 300 € Žilinský samosprávny kraj

 

Projekty so začiatkom realizácie v roku 2011
Dotácie v hodnote: 1 144 570 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Výstavba 3 bytových domov v Zákysučí 1 106 400,00 € Štátny fond rozvoja bývania
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Mesto – mestu, spoznávajme sa navzájom 38 170 € Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013

 

Projekty so začiatkom realizácie v roku 2010
Dotácie v hodnote: 2 537 280,29 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Rekonštrukcia verejných priestranstiev Krásno nad Kysucou 1 212 572,37 € Regionálny operačný program
Vybudovanie orientačného systému v meste Krásno nad Kysucou 2 240 € Žilinský samosprávny kraj
Gospelové Kysuce 2010 18 219,90 € Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
Rozšírenie a dobudovanie separovaného zberu v meste Krásno nad Kysucou 229 237 € Operačný program Životné prostredie
Modernizáciu systému vykurovania mestských budov pomocou BAT technológií v meste Krásno nad Kysucou 487 305 € Operačný program Životné prostredie
Rekonštrukcia ZŠ Michalkov 49 790 € Ministerstvo školstva
Navštívme sa cez monitor – zlepšenie informovanosti a komunikácie medzi regiónmi v slovensko – českom pohraničí 163 442,82 € Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013
Spoločné korene – spoločná budúcnosť, česko-slovenské radovánky 20 555 € Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
Viacúčelové ihrisko 50 000 € Úrad vlády
Viacúčelové ihrisko 50 000 € Nadácia ŠLSP
Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Krásno nad Kysucou 253 918,20 € Konkurencieschopnosť a hospodársky rast