V našom meste som sa narodil a žijem tu celý život spolu s mojou rodinou, tak ako moji rodičia, prarodičia a generácie pred nimi. Vyrastal som v Krásne, získal prvých kamarátov, navštevoval materskú školu a absolvoval základné vzdelanie. V ďalšom štúdiu som pokračoval mimo mesta a získaval som prvé skúsenosti s riadením miest. Na rôznych funkciách som sa presvedčil, že riadiť sa dá aj moderne a progresívne a túto víziu som priniesol aj do nášho mesta. Keď som nastúpil po prvýkrát na post primátora mesta, začal som pozerať na rozvoj mesta novou víziou, ktorú chcem zrealizovať v ďalšom volebnom období.

Mám záujem zlepšiť životné podmienky všetkým občanom mesta Krásno nad Kysucou.

V súčasnosti je rozbehnutých veľa investičných projektov, ktoré je potrebné dotiahnuť do úspešného konca. Mesto musí akceptovať a napĺňať priority občanov. Sľubujem, že nezastavím rozbehnutý vlak, práve naopak, budeme pokračovať spoločne v rozvoji nášho mesta naďalej, pre nás a pre naše deti.