Ing. Jozef Grapa

Narodil som sa 3. septembra 1958 v Čadci. Základnú deväťročnú školu som navštevoval v Krásne nad Kysucou. Po jej skončení som nastúpil na SPŠ dopravnú vo Zvolene, kde som v roku 1978 zmaturoval. Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline som skončil v roku 1984.
Do prvého zamestnania som nastúpil ako referent podniku ČSD - Elektroúsek Vrútky, neskôr som pôsobil v ZVL PRIUS Žilina ako vedúci investičnej výstavby. V roku 1986 som ako samostatný riadiaci pracovník investičnej výstavby začal pracovať v Útvare hlavného architekta v Čadci. Od 1. mája 1990 som pracoval na ONV Čadca, neskôr na Okresnom úrade v Čadci v rôznych funkciách. V roku 1994 som bol vymenovaný do funkcie prednostu Obvodného úradu v Čadci. Neskôr som bol vládou vymenovaný za prednostu Okresného úradu v Čadci a 15. augusta 1996 ma vláda vymenovala za prednostu Krajského úradu v Žiline. V roku 2001 som bol prvýkrát zvolený za poslanca VÚC Žilina.

Politicky som sa začal angažovať v roku 1989 vo vtedajšej VPN a neskôr v HZDS, kde som bol od roku 1998 do 2001 zvolený do funkcie republikového tajomníka HZDS. Po odchode Ivana Gašparoviča na post prezidenta ma v roku 2005 zvolili na čelo strany HZD.

Po smrti primátora Krásna nad Kysucou Ing. Jozefa Horníka v roku 2009 som bol mestským zastupiteľstvom zvolený za dočasného primátora mesta. V roku 2010 som kandidoval v komunálnych voľbách v ktorých som zvíťazil až 50% rozdielom a stal sa tak novým primátorom mesta Krásno nad Kysucou. Vo voľbách 2014 som bol ako jediný kandidát opäť zvolený za primátora mesta Krásno nad Kysucou.

Jozef Grapa

V skratke

Som členom viacerých združení a organizácií, čo je tiež prínosom pri vybavovaní rôznych investícií a projektov pre naše mesto.

  • primátor mesta Krásno nad Kysucou
  • predseda Združenia miest a obcí Kysúc
  • člen petičného výboru D3 pre Kysuce
  • poslanec VÚC Žilina a člen komisie dopravy
  • čestný prezident TJ Tatran Krásno nad Kysucou
  • predseda dozornej rady spoločnosti SEVAK